„Bezpiecznie z prądem”

Bez kategorii / 07.03.2017

Bezpiecznie z prądem

Konkurs dla dzieci klas I-III szkól podstawowych powiatu grójeckiego.

Zadanie Konkursowe:

  1. Zadaniem Konkursowym jest wykonanie pracy plastycznej w dowolnej technice, o tematyce związanej z bezpiecznym użytkowaniem prądu elektrycznego w tym przede wszystkim bezpiecznego korzystania z urządzeń elektrycznych oraz zagrożeń wynikających z ich użytkowania.
  2. Praca powinna być wykonana z materiałów trwałych gwarantujących odporność na zniszczenie w czasie transportu i przechowywania.
  3. Prac nie należy oprawiać.
  4. Praca powinna być wykonana indywidualnie przez uczestnika konkursu.
  5. Uczestnik może zgłosić do konkursu jedną pracę plastyczną.
  6. Praca plastyczna powinna być trwale opisana na odwrocie imieniem i nazwiskiem uczestnika konkursu wraz z podaną klasą oraz szkołą do której uczęszcza uczestnik.
  7. Do pracy konkursowej powinien być dołączony formularz zgłoszeniowy stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu. Praca bez dołączonego formularza nie może brać udziału w konkursie.
  8. Pracę zgłasza szkoła, rodzic lub opiekun prawny dziecka ewentualnie samo dziecko biorące udział w konkursie.
(POBIERZ) - regulamin i karta zgłoszeniowa

Comments are closed.